GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Khu phố 4 – Thị trấn Hòa Vinh – Đông Hòa – Phú Yên

Email : thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn

Điện thoại : 0257 3531165