0573.531165

CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

  Thông tin về đề thi  
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VĂN - Năm học 2012-2013 - Khối 11
Cập nhật lúc 05.03.27 ngày 10.09.2012
Xem đề thi   Xem đáp án

Các đề thi khác khác
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VĂN - Năm học 2012-2013 - Khối 10    [10.09.2012]
 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VĂN - Năm học 2012-2013 - Khối 12    [10.09.2012]
 
.................  
     
 
 

   TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Thôn 4 - Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573.531165
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn