0573.531165

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - KP4 -TT HÒA VINH - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

  Thông tin về đề thi  
ĐỀ THI HKI MÔN HÓA KHỐI 10
Cập nhật lúc 19.42.58 ngày 21.03.2014
Xem đề thi   Xem đáp án

Các đề thi khác khác
ĐÈ THI TOÁN 11 HKI - Năm học 2013-2014    [21.03.2014]
 
ĐÈ THI HKI MÔN VĂN -Năm học 2013-2014    [21.03.2014]
 
ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN KHỐI 10 - Năm học 2013-2014    [21.03.2014]
 
.................  
     
 
 

   TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Thôn 4 - Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573.531165
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn