0573.531165

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - KP4 -TT HÒA VINH - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN

 LÝ - CÔNG NGHỆ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 NGỮ VĂN
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 NGOẠI NGỮ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 SỬ - ĐỊA
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 SINH HỌC - HÓA HỌC
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 THỂ DỤC - QPAN - TIN HỌC
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TOÁN
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 VĂN PHÒNG
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 TIN MỚI  [ 11.10.2013 ] Tổ Sinh học
2 CHUYÊN ĐỀ VI SINH VẬT [ 11.10.2013 ] Tổ Sinh học
3 BÍ QUYẾT HỌC GIỎI MÔN TOÁN [ 11.10.2013 ] Tổ Toán TOÁN
4 SỰ KÌ DIỆU CỦA TOÁN HỌC [ 11.10.2013 ] Tổ Toán TOÁN
5 Kiến thức sách lịch sử  [ 09.10.2013 ] Tổ Sử - Địa
6 ĐỔI MỚI CÁCH TRUYỀN ĐẠT KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ [ 09.10.2013 ] Tổ Sử - Địa
7 Hóa học trong cuộc sống  [ 07.10.2013 ] Tổ Hóa
8 HỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT  [ 24.09.2013 ] Tổ Ngoại ngữ
9 Các đề thi HKI - Tổ Văn  [ 01.02.2012 ] Tổ Văn
10 Các đề thi HKI - Tổ Sử, Địa [ 01.02.2012 ] Tổ Sử - Địa
11 Các đề thi Vật lý HKI - Năm học 2011-2012 [ 01.02.2012 ] Tổ Lý -CN
12 Phân phối chương trình môn Toán năm học 2011 - 2012 đã được duyệt [ 13.10.2011 ] tổ: Toán -Tin
13 Bài dạy có sử dụng ĐDDH môn Toán năm 2011 - 2012 cả 3 khối [ 28.09.2011 ] Tổ: Toán -Tin
14 Phân phối chương trình năm 2011 - 2012 môn Toán  [ 13.10.2011 ] Tổ: Toán -Tin
15 Đề thi khảo sát chất lượng năm học 2011 - 2012 [ 27.09.2011 ] tổ toán -tin
16 sổ điểm điện tử năm 2011 - 2012 [ 16.09.2011 ] Ban TV-CNTT
17 Sổ điểm điện tử năm 2011-2012 [ 16.09.2011 ] Ban TV-CNTT
18 sổ điểm điện tử năm 2011- 2012 [ 16.09.2011 ] Ban TV-CNTT
19 sổ điểm điện tử năm 2011- 2012 [ 16.09.2011 ] Ban TV-CNTT
20 sổ điểm điện tử năm 2011-2012 [ 16.09.2011 ] Ban TV-CNTT
 
Trang   1 2 3 4 5 6 7
 
 
 

   TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Thôn 4 - Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573.531165
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn